Technikum Obsługi Turystycznej

kształci w cyklu 4-letnim i umożliwia:

 • zdobycie matury i zawodu Technika Obsługi Turystycznej
 • prowadzenie własnej działalności turystycznej i agroturystycznej
 • przygotowanie do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • pracę w biurach podróży, a także w punktach informacji turystycznej
 • pracę w hotelach o wysokim standardzie zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii EuropejskiejObraz1

W trakcie nauki uczeń poznaje:

 • zasady funkcjonowania biura podróży
 • zasady organizacji targów, imprez, obozów, kolonii, wyjazdów urlopowych i zagranicznych
 • geografię turystyczną Polski i świata
 • podstawy prawa i ekonomii konieczne do założenia działalności gospodarczej
 • rozwija znajomość języków obcych (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zawodowej)
 • programy komputerowe stosowane w turystyce


                              12 TYGODNI PRAKTYK ZAWODOWYCH
                                         W BIURACH PODRÓŻY

turys