Technikum Ekonomiczne

Jedyny zawód, który daje kwalifikacje do pracy na wielu stanowiskach.
 

Kształci w cyklu 4-letnim w zawodzie technik ekonomista.
Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł technika ekonomisty po zaliczeniu dwóch kwalifikacji

A.35.  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. i A 36. Prowadzenie rachunkowości.
Są oni przygotowani do założenia i prowadzenia własnej firmy a także pracy w podmiotach gospodarczych i w administracji publicznej. Pracować mogą w dziale obsługi klienta, marketingu, kontroli finansów i księgowości. Uczniowie są przygotowani do wykonywania prac biurowych i mogą samodzielnie prowadzić sekretariat. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień mogą prowadzić biura rozrachunkowe. W trakcie nauki uczniowie nabywają praktyczne umiejętności prowadzenia księgowości i kontroli finansowej w ramach praktyk w różnych podmiotach gospodarczych oraz samodzielne prowadzenie Spółdzielni Uczniowskiej, która jest najlepszą w Polsce Spółdzielnią nagrodzoną pucharem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Uczniowie są przygotowani do pracy z komputerem i z innymi urządzeniami techniki biurowej. Potrafią opracowywać biznesplany, prowadzić rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym wg uproszczonych form rachunkowości np. podatkowa książka przychodów i rozchodów, ewidencjonować operacje gospodarcze wg zasad ogólnych, sporządzać kosztorysy i ocenę finansową działalności. Potrafią obsługiwać użytkowe programy księgowe np.  Rachmistrz, Rewizor, Subiekt, Gratyfikant, mikroGratyfikant, Płatnik.


Zalety ukończenia Technikum Ekonomicznego;
 
 
Możliwość pracy w następujących zawodach:


• Księgowy
• Kasjer
• Sekretarka
• Recepcjonista
• Magazynier
• Sprzedawca
• Referent
• Bankowiec
• Kierownik marketingu
• Kadrowy
• Agent ubezpieczeniowy
• Handlowiec 
 


      Posiadanie Wykształcenia średniego      Po zrobieniu dodatkowej kwalifikacji  A. 65. uzyskanie tytułu Technik Rachunkowości
 

527x458-images-stories-ekono