Technikum obsługi turystycznej

Gimnazjalisto !!

Jeżeli interesuje cię poznawanie świata, zwiedzanie różnych zakątków naszego globu,  to przyjdź do Technikum Obsługi Turystycznej. Kończąc ten kierunek możesz pracować jako pilot  wycieczek lub przewodnik turystyczny, możesz pracować w biurze podróży lub też założyć własne biuro podróży.

Ten kierunek daje wiele możliwości.

Uczeń Technikum Obsługi Turystycznej w czasie trwania nauki zdaje egzamin zawodowy, który jest podzielony na dwie części – tzw. kwalifikacje. 
Pierwsza kwalifikacja „Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych” 
zdawana jest w trzeciej klasie
Druga kwalifikacja „Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych”zdawana jest w połowie czwartej klasy

W roku 2011/2012 egzamin zawodowy w Technikum Obsługi Turystycznej był przeprowadzony po raz pierwszy w naszej szkole i wszyscy uczniowie go zdali.

Po ukończeniu wyżej wyminionego kierunku otrzymuje się dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), co upoważnia młodego człowieka do podjęcia pracy lub założenia własnej działalności na terenie całej Unii Europejskiej.