Aktualności

WYBORY ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ WE WTOREK

26 LISTOPADA- NA LEKCJI 2GIEJ.
Zgłoszenia kandydatów( z klas 1,2 i 3) do opiekunów SU p. Iwony Krok lub p. Stanisława Pochłopienia - do dnia 20 listopada.

powrót do listy aktualności