Aktualności

100 PYTAŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI -CZĘŚĆ TRZECIA

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, organizowany jest

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSCE.

 Konkurs to 100 pytań

(z przedmiotów: język polski+historia+geografia+religia),

które przez cztery kolejne tygodnie (po 25)

będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej

(www.zsdjordanow.iap.pl).

 Odpowiedzi w ciągu tygodnia (jak najszybciej!!!)

składamy do nauczyciela danego przedmiotu:

język polski - p. Dorota Szklana,

historia - p. Stanisław Pochłopień,

geografia - p. Dorota Bosowska i p. Ryszard Bosowski,

religia - p. Małgorzata Płaszcz i x. Jerzy Skórkiewicz.

 

Każdy tydzień będzie miał LIDERA danego przedmiotu,

a po czterech tygodniach zostaną podsumowane punkty

ze wszystkich przedmiotów.

 

Każda karta odpowiedzi ma by zakończona prawdziwym wpisem: „wszystkie podane odpowiedzi odszukałam/łem osobiście” i podpisem (imię, nazwisko i klasa).

 Do zdobycia:

dodatkowe oceny z tych czterech przedmiotów oraz upominki.

 

Cierpliwości w szukaniu odpowiedzi i powodzenia!!! 

GEOGRAFIA

PYTANIA NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Pytania koncentrują się na dwudziestoleciu międzywojennym(z małymi wyjątkami). Siłą rzeczy są zabarwione nieco historycznie, a część pytań wiąże się z krajoznawstwem. Proszę uważnie czytać pytania, gdyż niektóre wymagają nieco obszerniejszych wypowiedzi. Powodzenia.

 1. W których górach (podać nazwę pasma) i przez jaką przełęcz (podać jej nazwę geograficzną) przeprowadziła drogę II Brygada Legionów Polskich w październiku 1914 roku?
 2. Podaj pięć (5) miast w dzisiejszym woj. małopolskim, które utraciły prawa miejskie w lat. 30-tych XX wieku.
 3. Podaj nazwę afrykańskiego kraju, w którym w lat. 30-tych Liga Morska i Kolonialna miała zamiar utworzyć polską kolonię.
 4. Na którym szczycie (nazwa i wysokość n.p.m.) i w jakim pasmie górskim zbudowano najwyżej położoną w Polsce stację meteorologiczną?
 5. Jaki pociąg, w którym roku i w jakim czasie przejechał najszybciej trasę Kraków – Zakopane?
 6. Ile miast wojewódzkich z okresu II RP nie leży dziś na terytorium Polski? Podaj ich nazwy.
 7. Podaj jeden z dwóch szczytów w Karpatach Wschodnich, na których w 1920 roku postawiono słupek nr 1 z wizerunkiem orła na granicy polsko-czechosłowackiej.
 8. Wytłumacz, czym są i gdzie się znajdują tzw. Rozrogi Wincentego Pola?
 9. Podaj trzy nazwy karpato-ruskich górali mieszkających w czasach II RP w polskich Karpatach.
 10. W którym uzdrowisku można było (i dalej można) napić się wody mineralnej o „zapachu” ropy naftowej?
 11. Wyjaśnij, dlaczego Główny Szlak Sudecki nosi imię dra Mieczysława Orłowicza, wybitnego krajoznawcy ze Lwowa?
 12. Jak się nazywały, gdzie i w którym roku powstały dwa pierwsze Oddziały Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego?
 13. Jak nazywało się uzdrowisko w II RP o najcieplejszym klimacie?
 14. Jaka grupa etnograficzna mieszkała w II RP w dorzeczu Prypeci (dziś Białoruś i częściowo Ukraina)?
 15. Z jakimi państwami graniczyła II RP w sierpniu 1939 roku. Podaj ich nazwy.
 16. Jak się nazywa i jaką ma wysokość najwyższy szczyt zdobyty przez Polaków przed II wojną światową? Podaj również nazwiska zdobywców.
 17. Która z drewnianych cerkwi karpackich, które są dziś na Liście UNESCO, uważana była w okresie międzywojennym za najpiękniejszą w Polsce?
 18. Z którego miasta pochodzi nazwa: „dziad kalwaryjski”? Skąd wzięła się ta nazwa?
 19. Które miasto leżące nad Czeremoszem miało w 1914 roku 7000 mieszkańców, w tym: 1300 Polaków, 1900 Ukraińców, 3300 Żydów i 500 Ormian?
 20. W którym województwie w spisie powszechnym w 1931r. najwięcej osób podało „język tutejszy” jako język ojczysty?
 21. O jakim mieście (zamieszkałym w większości przez Żydów) mówi piosenka napisana do słów A. Osieckiej? Miasto to do 1951 roku było w Polsce, potem w ZSRR, a dziś na Ukrainie.
 22. Która mniejszość zamieszkiwała częściowo (przed II wojną światową) Troki, Wilno, Łuck i Halicz? Nie chodzi o mniejszość żydowską.
 23. Dlaczego po 1918 roku pojawiły się trudności w skomunikowaniu sieci kolejowej w Polsce?
 24. Przy których z dzisiejszych ulic Jordanowa znajdowały się przed II wojną światową synagoga i mykwa?
 25. Dlaczego postanowiono wybudować port w Gdyni, mimo iż tuż obok działał wielki port w Gdańsku?

powrót do listy aktualności