Aktualności

100 PYTAŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI -CZĘŚĆ DRUGA

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, organizowany jest

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSCE.

 Konkurs to 100 pytań

(z przedmiotów: język polski+historia+geografia+religia),

które przez cztery kolejne tygodnie (po 25)

będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej

(www.zsdjordanow.iap.pl).

 Odpowiedzi w ciągu tygodnia (jak najszybciej!!!)składamy do nauczyciela danego przedmiotu:

język polski - p. Dorota Szklana,

historia - p. Stanisław Pochłopień,

geografia - p. Dorota Bosowska i p. Ryszard Bosowski,

religia - p. Małgorzata Płaszcz i x. Jerzy Skórkiewicz.

 

Każdy tydzień będzie miał LIDERA danego przedmiotu,

a po czterech tygodniach zostaną podsumowane punkty

ze wszystkich przedmiotów.

 

Każda karta odpowiedzi ma by zakończona prawdziwym wpisem: „wszystkie podane odpowiedzi odszukałam/łem osobiście” i podpisem (imię, nazwisko i klasa).

 Do zdobycia:

dodatkowe oceny z tych czterech przedmiotów oraz upominki.

 

Cierpliwości w szukaniu odpowiedzi i powodzenia!!! 

 1. Przed kim miał odpowiadać prezydent II RP według zapisów konstytucji kwietniowej?
 2. Jaką nazwę miała pierwsza polska waluta po odzyskaniu niepodległości?
 3. Skąd wyruszył Piłsudski, by stanąć na czele przewrotu majowego?
 4. Z którą armią podróżował niedźwiedź Wojtek?
 5. Jak nazywała się niemiecka maszyna szyfrująca, której kod rozszyfrowali Polacy?
 6. Jak nazywała się kobieta, która zginęła w Katyniu?
 7. Jak określano żołnierzy walczących w tzw. drugiej konspiracji?
 8. Jak nazywała się kwatera główna Hitlera, która była wybudowana na terenie Polski, by mógł dowodzić wojskami walczącymi w ZSRR?
 9. Jaką dziedzinę sportu uprawiał (i jak się nazywał) dowódca ostatniego walczącego partyzanckiego oddziału po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 na kielecczyźnie?
 10. Kim był Zośka i dlaczego nosił taki pseudonim?
 11. Gdzie znajdował się Małpi Gaj? I kogo tam szkolono?
 12. „Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym” – kto o kim powiedział te słowa?
 13. Kim była „Zo”?
 14. Czyją twarz ma syrenka warszawska?
 15. Gdzie spoczywa tzw. „łączniczka”?
 16. Co piły maki na Monte Casino – wg słów znanej pieśni?
 17. Z jakim wydarzeniem w Polsce kojarzą się greckie Termopile?
 18. W jakim procesie został skazany dowódca noszący pseudonim największej rzeki Egiptu?
 19. Jaki charakter miały obchody milenijne w Polsce?
 20. Do jakich wydarzeń doszło po wystawieniu w Teatrze Narodowym (w obecności ambasadora radzieckiego) „Dziadów” w reżyserii Dejmka?
 21. Kto w imieniu Lecha Wałęsy – i dlaczego – odebrał Pokojową Nagrodę Nobla? Ile lat temu miało miejsce to wydarzenie?
 22. Wymień trzy nazwiska studentów, którzy zostali relegowani z uczelni oraz aresztowani podczas wydarzeń marcowych?
 23. Kto sprawował władzę w państwie od 1952 do 1990 roku według konstytucji 1952 roku?
 24. Dlaczego obrady w 1989 roku na najwyższym szczeblu państwowym toczyły się przy okrągłym stole?
 25. W którym roku Polska stała się członkiem NATO, UE i Schengen?

 

powrót do listy aktualności