UWAGA !!!

             e-dziennik

  chmurka

 

 wirtualny spacer

Nauczyciele

 

24775053_867063233468920_6962782358907729208_n

 

Nauczyciel

Przedmiot

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Zbigniew Kołat

Podejmowanie  i prowadzenie działalności gospodarczej

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

Prace w obiektach małej architektury krajobrazu

Wicedyrektor szkoły
mgr Agnieszka Filas

Matematyka

Fizyka

Zajęcia z wychowawcą

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Justyna Górka

Projekty obiektów architektury krajobrazu

Prace w obiektach małej architektury krajobrazu

Obiekty małej architektury krajobrazu

Rysunek techniczny

mgr Piotr Bielak

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Joanna Bierówka

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Technika biurowa

mgr Dorota Bosowska

Geografia

Zajęcia z wychowawcą

Biblioteka szkolna

mgr Ryszard Bosowski

Geografia

Zajęcia z wychowawcą

Geografia turystyczna

mgr Renata Cygan

Język niemiecki

Język niemiecki zawodowy

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Zajęcia z wychowawcą

mgr Agnieszka Gacek

Informacja turystyczna

Podstawy turystyki

Geografia turystyczna

Marketing usług turystycznych

Planowanie i sprawozdawczość w organizacji

mgr Wiesława Gacek

Obsługa turystyczna

Organizacja usług i imprez turystycznych

Zajęcia z wychowawcą

mgr Iwona Gospodarczyk

Język angielski

Język obcy w branży ekonomicznej

mgr Iwona Gwiżdż

Język polski

Wiedza o kulturze

mgr Katarzyna Jurek

 Język niemiecki

mgr Wioletta Klimaszewska

Ekonomia

Rachunkowość

Rachunkowość i analiza finansowa

Zajęcia z wychowawcą

mgr Beata Korczyńska-Łukasz

Matematyka

mgr inż. Mateusz Kowalcze

Dokumentacja techniczna
Technologie robót murarskich i tynkarskich
Działalność gospodarcza w budownictwie
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
Zajęcia z wychowawcą

Organizacja robót budowlanych

mgr inż. Krzystof Kras

Kosztorysowanie w budownictwie
Technologie robót murarskich i tynkarskich
Organizacja robót budowlanych
Dokumentacja techniczna
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
Nadzór robót budowlanych

Zajęcia z wychowawcą

mgr Iwona Krok

Język niemiecki

Język obcy zawodowy

Język obcy zawodowy w budownictwie

mgr Tomasz Kubik

Historia

Historia i społeczeństwo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jolanta Lelek

 Roboty murarskie i tynkarskie

mgr Agnieszka Mrózek

Biologia

Chemia

Zajecia z wychowawcą

mgr Joanna Nowakowska

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z wychowawcą

Marek Oleksy

 Roboty murarskie i tynkarskie

mgr Małgorzata Płaszcz

 Religia

mgr Stanisław Pochłopień

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Historia i społeczeństwo

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Katarzyna Rzepecka-Palarczyk

 Wychowanie fizyczne

mgr Justyna Sarna

Informatyka

Technika biurowa

Kadry i płace

Obsługa informatyczna w turystyce

ks. mgr Jerzy Skórkiewicz

Religia

mgr Agnieszka Sobytkowska-Rapacz

Język angielski

Zajęcia z wychowawcą

mgr inż. Marcin Starzec

 Roboty murarskie i tynkarskie

mgr inż. Waldemar Starzec

 Roboty murarskie i tynkarskie

mgr Dorota Szklana

Język polski

Zajęcia z wychowawcą

mgr Ewelina Trzop

Technika biurowa

Rachunkowość

Zajęcia z wychowawcą

Ekonomia w praktyce

Kadry i płace

Ekonomika

mgr Agnieszka Tupta

Ekonomika

Kadry i płace

Zajęcia z wychowawcą

Rachunkowość i analiza finansowa

mgr Marek Tupta

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z wychowawcą

mgr Iwona Turchan

Matematyka

Fizyka

Biblioteka

mgr inż. Jacek Wicher

Organizacja robót budowlanych

Roboty murarskie i tynkarskie

Technologia robót murarskich i tynkarskich

Rysunek techniczny

mgr Elwira Wójtowicz

 Pedagog szkolny

mgr Anna Wójtowicz

Język angielski

Język obcy w branży ekonomicznej

mgr Monika Zuziak-Smolik

Informatyka

Matematyka

Obsługa informatyczna w turystyce

mgr Edyta Żegleń-Nycz

Prawo