Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć: 2,3,9,10,16 styczeń, 4,5,6 maj, 12,23 czerwiec

DNI WOLNE OD SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI = DZIEŃ BEZ SPRAWDZIANÓW, KARTKÓWEK I ODPOWIEDZI!!!

Wrzesień- 25 środa

Październik- 15 wtorek

Listopad- 4 poniedziałek

Grudzień- 6 grudzień

Styczeń- 7 wtorek

Luty- 20 czwartek

Marzec- 18 środa

Kwiecień- 17 piątek

Maj- 14 czwartek

Czerwiec- 8 poniedziałek

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020