Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć:

2 listopad, 2 styczeń, 9 styczeń, 10 styczeń, 2 maj, 6 maj, 7 maj, 8 maj, 18 czerwca

DNI WOLNE OD SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI = DZIEŃ BEZ SPRAWDZIANÓW, KARTKÓWEK I ODPOWIEDZI!!!

Wrzesień- 26 środa

Październik- 9 wtorek

Listopad- 22 czwartek

Grudzień- 12 środa

Styczeń- 11 piątek

Luty- 14 czwartek

Marzec- 25 poniedziałek

Kwiecień- 17 środa

Maj- 13 poniedziałek

Czerwiec- 4 wtorek

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019